Už jen 1 990 Kč do dopravy zdarma

Obchodní podmínky

Jsme malá šicí dilnička a malý e-shop, balíčky odesíláme pouze v pondělí, ve středu a v pátek, obvykle kolem 8h ráno.
Děkujeme za pochopení.

 

 

Kontakty:

Osoba zodpovědná za e-shop, reklamace, zpracování objednávek:
Kateřina Frühaufová
IČO: 69681546
DPH: NEJSME plátci DPH 

Sídlo: : Boleslavská 633, Černošice, 252 28

(Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kamenná prodejna)

Email: bublinkashop@seznam.cz
Tel: +420 603 105 881
ŽL registrovaný na Obecním živnostenském úřadu, 120 00 Praha 2, Podskalská 19.
Č.j.: ZIV/2597/2008/Neb/2, Ev.č.: 321001-29642617


Registrace
Před nákupem se můžete zaregistrovat.  Při dalších nákupech už stačí pouze zadat jméno a heslo zvolené při registraci. Registrace Vás k nákupu nijak nezavazuje.


Můžete též nakoupit i bez předchozí registrace.


Jak nakupovat
1) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.
2) Dále můžete pokračovat ve výběru.
3) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně.
4) Zvolte způsob platby a doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.
5) Bez souhlasu s obchodními podmínkami nelze dokončit objednávku.
6) Zboží SKLADEM po objednání zůstává v rezervaci 3 pracovní dny. Nebude-li objednávka do 3 prac. dnů uhrazena, bude stornována a zboží vráceno zpět k prodeji.

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná.
Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů
na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (zabalení, vybalení, naskladnění). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání
včetně všech nákladů s tím spojených.
! objednávku můžete stornovat do 24 hod. od objednání, případně dle vzájemné dohody !
NELZE stornovat již odeslanou objednávku - o odeslání zboží zákazníka VŽDY předem informujeme.
Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !
V případě, že zákazník nevyzvedne balíček odeslaný na dobírku a bude žádat o opakované odeslání,
bude mu účtována další částka za opakované odeslání, kterou budeme požadovat uhradit předem na účet.


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu  www.hrejivypolstarek.cz umístěného na webovém rozhraní  www.hrejivypolstarek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi podnikatelkou

Kateřinou Frühaufovou, Boleslavská 633, 252 28 Černošice

IČ 69681546

DIČ: firma není plátce DPH

ŽL registrovaný na Obecním živnostenském úřadu, 120 00 Praha 2, Podskalská 19.
Č.j.: ZIV/2597/2008/Neb/2, Ev.č.: 321001-29642617

Adresa pro doručování: Boleslavská 633, 252 28 Černošice

Tel: 603 105 881 (Po-Pá 10:00-14:00)

e-mail: bublinkashop@seznam.cz

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Jaká máte jako spotřebitel práva?

Jako spotřebitel máte především:

- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);

- nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

- právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek).

1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena četně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit rekapitulaci a dokončit objednávku“ Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. V okamžiku, kdy obdržíte informaci, že je Vaše objednávka připravena k odeslání, nebo odeslána, již nejsou změny v adrese dodání možné!!

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-

mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.2. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany.Celá smlouva Vám bude odeslána e-mailem, nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.3. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.4. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.5. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku (zboží uhradíte hotově připřvzetí zboží od pošty nebo Zásilkovny)

- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (údaje k platbě Vám budou odeslány naším pracovníkem při potvrzení objednávky, nejpozději do 2 prac. dnů.)

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

 V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do 5 (pěti) dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat úhradu zálohy nebo celé částky předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,-
Zboží vyráběné na zakázku (polštářky, šátky s výšivkou na přání, barevné kombinace šátků…) zadáváme do výroby až po připsání peněz na účet. Nelze zaslat na dobírku!

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
Ceník dopravy https://www.hrejivypolstarek.cz/doprava-a-platba-a11

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 snů od odstoupení od smlouvy na naši adresu Boleslavská 633, 252 28 Černošice. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

- kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

- stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

- způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

!! Vracíte-li zboží poškozené, špinavé, případně prané, nebo bez původního obalu, bez visaček, bez návodu k použití... vyhrazujeme si právo ponížit kupní cenu o opotřebení.

5.5. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);

- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy http://www.bublinkashop.cz/files/Odstoupeni_od_kupni_smlouvy_2014.docx

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

Reklamační řád - https://www.bublinkashop.cz/content/39-reklamacni-rad

Reklamační formulář http://www.bublinkashop.cz/files/Reklamacni_protokol_2014.docx

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování a ani žádné takové nedodržujeme.

7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

7.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.2.2016


Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics , poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


Platby
a) Platba na dobírku = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíku) + doběrečné.

b) Platba předem na účet nebo složenkou = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíčku).

Číslo účtu Vám bude zasláno při potvrzení objednávky. Nejpozději do 2 pracovních dnů.

Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není předem domluveno jinak.
Platbu očekáváme na našem účtu do 5 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak), poté bude objednávka stornována (nebude-li uhrazena).


Dodací lhůta

a) Zboží, které je skladem, odesíláme do 2 prac. dnů (viz. odstavec "Odeslání zboží")
b) Zboží, které není skladem, objednáme u výrobce, nebo dovozce. Termín odeslání je cca 3-14 pracovních dnů od objednání. U zboží My Sweet Baby a Bobono je termín odeslání 21-30 pracovních dnů. U těhotenského oblečení je termín odeslání 7-21 pracovních dnů.
c) Zboží, které se šije na zákazku (deky se jménem, zboží zn. Baby-Tex, barevné kombinace šátků, ubrusy, polštářky) odesíláme do 7-14 pracovních dnů.
d) Pracovním dnem se rozumí pondělí-pátek. Do tohoto termínu se nezapočítávají soboty, neděle a státem uznávané svátky.
e) osobní odběr je možný až po připsání peněz na účet, hotovost nepřijímáme


Odeslání zboží

a) SKLADEM - zboží skladem odsíláme nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě platby předem na účet odesíláme zboží nejdéle do 2 pracovních dnů po připsání peněz na účet.

b) NA OBJEDNÁVKU - přibližný termín dodání zboží je uveden v pracovních dnech a při potvrzení objednávky bude zákazníkovi termín dodání upřesněn.

Zboží na objednávku odesíláme nejdéle do 2 pracovních dnů po naskladnění zboží, v případě platby předem na účet, odesíláme zboží nejdéle do 2 pracovních dnů od naskladnění zboží a připsání peněz na účet.

NEZASÍLÁME DO ZAHRANIČÍ

Ceník dopravy je ZDE: https://www.hrejivypolstarek.cz/doprava-a-platba-a11


Doklad ke zboží

Doklad ke zboží (fakturu) odesíláme e-mailem. V případě, že Vám nepřijde, prosím, kontaktujte nás, pošleme Vám doklad znovu.


PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ...

 

http://www.bublinkashop.cz/files/PODMINKY_UZITI_WEBOVEHO_ROZHRANI.docx


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu


Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,
jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat z důvodu vyprodání,
nebo proto, že se nevyrábí (nelze dodat jiné vzory a barvy zboží, než jsou uvedeny v vzorníku u daného zboží, nelze dodat jiné rozměry a tvary fusaků, vložek do kočárků atd.).
Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu se spotřebitelem, který již v minulosti porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)

Záruční doba na zboží je 2 roky (24 měsíců), není-li v popisu zboží a na obalu výrobku uvedeno jinak.


Akční ceny platí pouze po dobu trvání akce, nebo do vyprodání skladových zásob.
Slevy nelze sčítat.


Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k různým typům monitorů a různým nastavení barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
U textilu je zboží vyhotoveno strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Posun vzoru není důvodem k reklamaci.


U objednávek nad 5.000,- můžeme požadovat úhradu zálohy předem na účet.
Na základě úhrady zálohové faktury bude objednáno zboží.


V případě dotazů, nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat:
bublinkashop@seznam.cz